Monthly Archives: Februar 2017

Prvo kolo Crnogorske bokserske lige odrzace se u Podgorici 11.03.2017 god. Mjerenje i ljekarski pregled takmicara odrzace se od 11.00h do 12.00h u prostorijama OS,,Radojica Perovic” u Tolosima, a borbe...
Continue Reading →
Cr­no­gor­ska re­pre­zen­ta­tiv­ka Bo­ja­na Goj­ko­vić osvo­ji­la je zlat­nu me­da­lju na me­đu­na­rod­nom tur­ni­ru bok­ser­ki „Gol­den girl“ u Šved­skoj, na ko­jem je na­stu­pi­lo pre­ko 250 tak­mi­čar­ki iz 21 ze­mlje svi­je­ta. Bok­ser­ka Bu­dve je...
Continue Reading →
Pozivaju se klubovi koji su zainteresovani za organizaciju kola lige da se jave putem mail-a bokserskisavezmne@gmail.com do 10.02.2017.Klubovi koji su zainteresovani za organizaciju obavezni su da dostave datum kola lige...
Continue Reading →
Klikom na PROPOZICIJE EKIPNO PRVENSTVO 2017 MOZETE OTVORITI DOKUMENT PROPOZICIJE EKIPNO PRVENSTVO 2017...
Continue Reading →
Klikom na DISCIPLINSKI PRAVILNIK MOZETE OTVOTITI DOKUMENT DISCIPLINSKI PRAVILNIK BSCG...
Continue Reading →
Kontaktirajte nas

Nismo tu trenutno. ali možete da nam pošaljete poruku a mi ćemo vam odgovoriti.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Pritisnite Enter za chat