Međunarodni tunir “Tiger Cup” je održan 4 do 6 jula tekuće godine u Grčkom gradu Janina. Na turniru su pored Crne Gore učestvovali klubovi iz Grčke, Albanije, Kipra i Njemačke....
Continue Reading →