Informacije za kurs trenera AIBA 1* , počinje 05.02. – 11.02.2019.godine. Smještaj Studentsko Odmaralište Avala-Beograd. Cijena kursa po kandidatu iznosi 250 USD (100USD cijena kursa AIBA, 150 USD zajedničko učešće u plaćanju  predavača) koje kandidati plaćaju pri dolasku, dok sve troškove hotela snosi Bokserski savez Srbije.