Zbog trenute situacije u drzavi i preporuke nadleznih organa da se prekinu sva sportska takmicenja i BSCG ce se voditi instrukcijama nadleznih institucija. Sva takmicenja se obustavljalju do daljenjeg.