Za predstojeći međunarodni turnir VLAZNIJA u Skadru u reprezentaciju su pozvani sljedeći takmičari:

Remzo Iković BK Radnički Berane – kategorija do 60 kg
Emir Šabotić BK Herceg Novi – kategorija do 75 kg
Boško Drašković BK Žarko Mijatović – kategorija do 81 kg
Kosta Božović BK Podgorica – kategorija – 91 kg