BSCG obavještava sve nacionalne trenere koji žele da polažu za 1* AIBA, da se prijave putem e-mail bokserskisavezmne@gmail.com , potrebno je dostaviti skeniranu fotografiju važećeg pasoša.

Prijaviti najkasnije do 27. januara 2019. godine.