Na osnovu Člana 93. Statuta Bokserskog Saveza Crne Gore,Upravni odbor Saveza donosi

sljedece

ODLUKA

da kotizacija za upis u takmičarski registar BSCG i dobijanje takmicarske knjižice iznosi 5,00 eura,dok godišnja kotizacija (članarina) klubova iznosi 100,00 eura.

Uplata se vrši na:

žiro račun: 520104410002

Hipotekarna banka.

Screenshot_20170116-173829