Na upit BK Budva iz Budve i BK Feniks iz Bijelog Polja, takmičarska komisija Bokserskog Saveza Crne Gore donosi sljedeću

ODLUKU

da na Pojedinačnom državnom prvenstvu mogu učestvovati samo takmičari (bokseri) koji imaju crnogorsko državljanstvo.

Na ekipnom državnom prvenstvu i revijalnim pojedinačnim i ekipnim takmičenjima klubovi mogu nastupiti sa takmičarima (bokserima) koji nemaju crnogorsko državljanstvo.

Obrazloženje:

Bokserski Savez Crne Gore, nakon konsultacije sa Ministarstvom sporta koje je pismenim putem izjavilo da je postojeća odluka u okvirima nadležnosti BSCG, obavio je i konsultacije sa Savezima u regionu, uvjerivši se da sprovode ovu mjeru na identičan način.

PREDSJEDNIK TAKMICARSKE KOMISIJE

Marko Jabucanin