U prostorijama BSCG u utorak 17.03.2020 sa pocetkom u 11.00h bice potpisivanje stipendijskih ugovora.

Nosioci stipendija su:

Bojana Gojkovic BK.Budva

Tamara Radunovic BK.Budva

Milos Krasnici BK.Budva

Petar Marcic BK.Budva

Petar Lijesevic BK.Budva

Kenan Husovic BK.Podgorica

Edin Alkovic BK.Podgorica

Nenad Markovic BK.Podgorica

Milovan Sekulovic BK.Podgorica

Stefan Savkovic BK.Podgorica