Selektor Boško Drašković pozvao je sledeće takmičare.

Juniori:

1.Petar Vujović        BK.PODGORICA

2.Nenad Marković  BK.PODGORICA

3.Edo Alković           BK.PODGORICA

4.Viktor Mihajlović BK.BUDUCNOST 97’

5.Petar Liješević        BK.BUDVA

Mladi:

1.Stefan Savković       BK.PODGORICA

2.Stevan Sjekloca        BK.BUDVA

3.Kristijan Drobnjak  BK.PODGORICA

4.Milovan Sekulović   BK.PODGORICA 

5.Luka Dokić                BK.BUDVA 

Okupljanje je 16. januara u 13.ooh hotel ,,Sidro” u Baru.