Obavještavamo Vas da će se redovna skupština BSCG održati 20. februara 2018. godine sa početkom u 11 časova, u maloj sali zgrade stare Vlade, ulica Jovana Tomaševica bb.
Statutom BSCG koji je usvojen u decembru 2016. godine pravo prisustva ima jedan predstavnik kluba. Takođe je statutom BSCG predviđeno da pravo glasa na skupštini ima klub koji je platio kotizaciju za 2017. godinu i organizovao makar jednu boksersku manifestaciju.
Svi prijavljeni delegati klubova moraju imati potvrdu ovjerenu od strane kluba koji predstavljaju.
U prilogu vam dostavljamo dnevni-red-skupstina-2018  (Lijevim klikom na dnevni red skupstine 2018 snimate fajl na Vaš računar)

BSCG