Upravni odbor

Alexander Klemenko- predsjednik
Milorad Mihailović- član
Vesna Simović- član
Zoran Tomčić- član
Tamara Radunović- član iz redova aktivnih sportista